Wczytuję dane...
Reklamacje i Zwroty

Zwroty i Reklamacje

ZWROT TOWARU / 30 dniowy termin na odstapienie od umowy

Produkt nie spełnił Twoich oczekiwań i chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do zwrotu zakupionych towarów.

Procedura zwrotu

1.    Pobierz i wydrukuj FORMULARZ ZWROTU

2.    Zapakuj i odpowiednio zabezpiecz odsyłany produkt

3.    Włóż wypełniony formularz zwrotu do paczki z odsyłanym produktem

4.    Wyślij paczkę na adres sklepu: z dopiskiem " Zwrot Towaru"

F.H.U "Gracja" Sebastian Chmielewski ,

RYBNA PARK ul.STAROWAPIENNA 44 B/5 

42-680 TARNOWSKIE GÓRY  

Najważniejsze informacje dotyczące zwrotów

  • Masz 30 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży od dnia odebrania paczki
  • Masz 14 dni na odesłanie towaru od dnia odstąpienia od umowy
  • Przesyłkę zwrotną możesz nadać np. Pocztą Polską
  • Zwracając towar pokrywasz koszt jego odesłania

    Jeśli wybrałaś/-eś sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły, spośród sposobów dostępnych podczas składania zamówienia, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów

Wzór formularza zwrotu określony w sekcji Procedura zwrotu nie jest wzorem ustawowym i korzystanie z niego jest opcjonalne. Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży zawarta na tej stronie nie jest obowiązkowa i jest tylko propozycją tego jak może wyglądać złożenia oświadczenia przez Klienta. Obowiązujące w sklepie procedury odstąpienia od umowy sprzedaży zostały dokładnie opisane w Regulaminie sklepu


REKLAMACJA TOWARU

Otrzymany przez Ciebie towar uległ uszkodzeniu w trakcie transportu, posiada wady fabryczne, jest inny niż zamawiany lub w trakcie użytkowania okazał się wadliwy ? prosimy o kontakt aby szybko rozwiązać problem.

Procedura reklamacji

1.    Wykonaj zdjęcia przedstawiające wadę reklamowanego produktu

2.    Wypełnij i prześlij DRUK REKLAMACJI

3.    W ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji poinformujemy Cię o sposobie jej rozpatrzenia

Wykonanie zdjęć reklamowanego towaru i skorzystanie z formularza reklamacji określonego w sekcji Procedura reklamacji jest opcjonalne jednak znacznie przyśpiesza procedurę rozpatrzenia reklamacji.
Procedura reklamacji zawarta na tej stronie nie jest obowiązkowa i jest tylko propozycją tego jak może wyglądać złożenia oświadczenia przez Klienta.  Obowiązujące w sklepie procedury reklamacji zostały dokładnie opisane w Regulaminie sklepu

Tryb reklamacji

W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, na jego koszt. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.


Jesteśmy do Twojej dyspozycji. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Tel: 696 474 830
 E-mail: fhu.gracja@poczta.onet.pl

Formularz kontaktowy